Ansökan om delegering LSS-bostäder, enhet 5

Här hittar du ansökningsformulär för delegering av hälso- och sjukvårdsuppdrag inom LSS-bostäder enhet 5.

Ansökan om nydelegeringen ska göras av chef medan ansökan om omdelegering kan göras av respektive medarbetare. Ansökan skickas till ansvarig sjuksköterska via formuläret nedan.

För att handlägga ansökan om delegering, måste funktionsstödsförvaltningen hantera vissa personuppgifter. Läs mer om hantering av personuppgifter på malmo.se/personuppgifter

Jag intygar att berörd medarbetare/ansvarig chef vet om att ansökan om delegering skickas till sjuksköterska för handläggning * (obligatorisk)
Jag intygar att berörd medarbetare/ansvarig chef vet om att ansökan om delegering skickas till sjuksköterska för handläggning


En bekräftelse på ansökan skickas till denna adress
Ansökan gäller * (obligatorisk)
Ansökan gäller


Vilken utbildning gäller delegeringen? * (obligatorisk)
Vilken utbildning gäller delegeringen?


Kontakt

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS