Ansökan om delegering av hälso- och sjukvårdsuppdrag i FSF

Här hittar du ansökningsformulär för ny- och omdelegering av hälso- och sjukvårdsuppdrag för medarbetare i funktionsstödsförvaltningen.

Välj den verksamhet där medarbetaren, som ansökan gäller, arbetar. Tänk på att medarbetaren ska vara inlagd i Procapita innan ansökan om delegering sker. Ansökan om nydelegering för läkemedel ska göras av medarbetarens chef. Ansökan om övriga nydelegeringar samt omdelegeringar (delegering som ska förnyas) kan göras av medarbetaren själv. Lokal process för säker delegering inom FSF ska följas vid ny och omdelegering.

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS