Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

 

Från Daglig verksamhet till anställning

När en brukare har anställning som mål är vanligtvis gången enligt nedan.

1. Mål om anställning

När en brukare har önskemål om att nå en anställning förtydligas detta mål i brukarens genomförandeplan.

2. Utveckling inom Daglig verksamhet

Verksamhetspersonal stöttar brukaren i att utveckla de färdigheter som krävs för att nå en anställning.

3. Arbetslivsinriktad rehabilitering

I samtycke med brukaren tas kontakt med Försäkringskassan för dialog kring möjligheten att ingå i arbetslivsinriktad rehabilitering via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan kallar brukaren till ett gemensamt möte med Arbetsförmedlingen och daglig verksamhet.

4. Övergångsperiod

Om det vid detta möte tas beslut om att brukaren ska påbörja arbetslivsinriktad rehabilitering via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns personal från daglig verksamhet tillgänglig under en övergångsperiod.

 

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS