Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Avbrott/åter i verkställighet

Rutin för Avbrott i verkställighet gällande daglig verksamhet enligt LSS

Avbrott i verkställighet görs av utföraren. Avbrott i verkställighet tillämpas vid följande situationer:

  • Brukaren önskar byta verksamhet och väljer att vara hemma i väntan på nytt erbjudande.
  • Det finns ekonomiska hinder eller svårigheter med transport för brukaren till den dagliga verksamheten.
  • Brukaren kommer inte till sin dagliga verksamhet, kommer inte till möten och går inte att nå trots upprepade försök till kontakt.
  • Sektionschef för verksamheten beslutar att brukaren inte längre kan vara kvar i den aktuella verksamheten och brukaren stannar hemma i väntan på nytt erbjudande.

Följande rutiner tillämpas:

Avbrott i verkställighetWord (word, 51.5 kB)

Åter i verkställighetWord (word, 58 kB)

  • Arbetskonsulent med behörighet EC.Utförare i Lifecare administrerar i Lifecare enligt rutin. Denna finns på KomIn-Daglig verksamhet-Processbeskrivningar-Rutiner.


Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS