Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Boendestöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumstillstånd

Boendestöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd är en insats enligt SoL. Målet med insatsen är att brukaren på sikt ska kunna klara sina vardagsaktiviteter på egen hand.

Stödet utgår ifrån personens hem, där boendepedagoger arbetar med att stödja individen att skapa struktur och rutiner för att hantera vardagen på ett mer självständigt sätt. Boendestödet kan också omfatta stöd i situationer utanför hemmet, såsom att komma igång med fritidsaktiviteter eller sysselsättning. Boendepedagogerna kan även ge vägledning i kontakt med myndigheter samt med personligt och professionellt nätverk.

Utgångspunkter vid bedömning av insatsen boendestöd:

  • Personen ska ha diagnostiserad lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumstillstånd.
  • Personen ska bo i ordinärt boende eller bo kvar hos vårdnadshavarna, och då kan boendestödet inledas där som ett sätt att förbereda och möjliggöra flytt till egen bostad.
  • Boendestöd är ett personligt anpassat stöd utifrån den enskildes behov, stödet syftar till att ge den enskilde möjlighet att bli självständig i sitt eget boende.
  • Behovet av boendestöd kan variera i tid och omfattning.
  • Boendestöd ges i form av punktinsatser inledningsvis främst dag- och kvällstid vardagar.

För personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd kan boendestöd i vissa fall vara ett alternativ till LSS-bostad.

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS