Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Anhörigombud särskilt boende

Hur gör jag som anhörigombud för att arbeta utifrån anhörigperspektivet och föra det på tal i min vardag?

Hur bibehåller jag som anhörigombud en dialog med anhöriga så att deras förmåga och livssituation alltid beaktas?

Vilket ansvar har anhörigombud för särskilt boende när det gäller:

INFORMATION

 • Att informera om lagstiftning kring stöd till anhöriga och Malmö stads stödformer samt dela ut material  specifikt riktat till anhöriga.
 • Att hänvisa till, eller hjälpa till att ta kontakt med, sektionschef och/eller anhörigkonsulent.
 • Att lyfta och prata om anhörigperspektivet bland kollegor, närstående och anhöriga själva.  

SAMTALSSTÖD

 • Anhörigombuden informerar sina kolleger om hur det ska gå till, och kontaktpersonen utför samtalen, anhörigombudet kan initialt vara med som stöd för kontaktpersonen.
 • Stödja sina kollegor att föra en dialog med anhöriga genom t.ex. prata-av-sig-samtal, bekräftelsesamtal, trygghetssamtal och/eller konfliktförebyggande samtal.
 • Stödja sina kollegor att fokusera på att stödja, förbereda och bekräfta den anhöriga när deras närstående är nyinflyttade på ett särskilt boende.
 • Att vid behov stödja kollegor att hjälpa anhöriga att avgränsa sitt engagemang.
 • Att överlag påminna kollegor om att alltid se och fråga hur anhöriga har det.

AVLÖSNING

 • Att på olika sätt förbereda anhöriga inför att deras närstående skall komma hem samt inför nästa period som deras närstående skall vistas på växelvårdsplats.
 • Att stödja anhöriga i de rutiner, känslor och reaktioner som avlösningen innebär.

Anhörigas valmöjligheter

 • Att bemöta anhöriga så att de upplever sig ha möjligheten att välja mellan olika alternativ utan att känna sig tvingade till att ta ansvar för något som de inte upplever sig ha valt utifrån sin egen förmåga och sin egen livssituation.
 • Att hos anhöriga skapa tillit och förtroende till verksamheten. 

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS