Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Lean

Lean är en strategi inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Det handlar om att skapa systemsyn och bygger på ett antal principer som vägledning för att utveckla och förbättra verksamheten. Den viktigaste principen är att i all utveckling utgår ifrån brukarens behov – ”Brukaren i fokus”!

Systematiskt kvalitetsarbete bygger på välkända processer som systematiskt följs upp och förbättras. I funktionsstödsförvaltningen arbetar vi kontinuerligt med att identifiera och kartlägga processer som grund för förbättringar. Här hittar du processbeskrivningar för Malmö stads LSS-verksamheter och socialpsykiatrin.

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS