Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Det goda bemötandet

Boken "Det goda bemötandet" består av ett häfte och en film. Boken handlar om bemötande inom Malmö stads LSS-boenden för personkrets 3, sett ur den boendes perspektiv. Samtidigt gäller slutsatserna också för många andra möten som varje dag sker inom vård och omsorg.

Boken "Det goda bemötandet"

Boken  är framtagen i samarbete med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De har anställts av Malmö stad för att tillsammans med vårdare och chefer från några boenden ta fram ett diskussionsmaterial kring vad som kännetecknar det goda mötet. Gruppen kallar sig "Bemötandegruppen".

Häftet och filmen är tänkt att användas som utbildningsmaterial på till exempel arbetsplatsträffar och/eller boendemöten. Materialet innehåller 6 värdeord som utgångspunkt för diskussion: respekt, integritet, inflytande, lyhördhet, vänlighet och kontinuitet.

Boken har delats ut gratis  till alla LSS-boenden i Malmö.

Film

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS