Ansökan om behörighet till Lifecare Procapita i FSF

Nedan hittar du länkar för att beställa, ändra och avsluta behörigheter samt registrera och ändra information om befintliga verksamheter.

Välj ett av nedanstående fyra formulär:

>>Ansökan om behörighet till ordinarie sektionschef, ersättande/tvilling sektionschef och måltidsregistrerare

>>Ansökan om behörighet till HSL-personal (Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor) i Procapita

>>Ansökan om behörighet till chefer, ekonomer samt administrativ personal som hanterar riktade funktioner i Procapita

>>Ansökan om behörighet i Procapita enhet Myndighet i FSF

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS