Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Lifecare Procapita

På den här sidan kan du som jobbar med systemet Lifecare Procapita i funktionsstödsförvaltningen hitta hjälp, vägledning och ansöka om behörighet.

Support Lifecare Procapita

Information om vad som ska göras i händelse av oplanerat driftstopp Lifecare Procapita.

Felsökning Lifecare Procapita

Hämta dokumentet felsökning Lifecare ProcapitaWord (word, 16.3 kB)

Felinlagt personnummer och /eller plattformsid

Hämta information om felinlagt personnummerWord (word, 57.9 kB)

Malmö stads sidor om Lifecare Procapita

Lifecare Procapita inklusive manualer

Superanvändare i FSF – kontaktuppgifter

På varje arbetsplats i förvaltningen finns en kontaktperson för
Lifecare Procapita-frågor. Denna har i sin tur kontakt med en superanvändare som har särskilda kunskaper i systemen. All kontakt med superanvändarna ska ske via e-post. Övergripande superanvändare är Annika Stråth och Anne-Li Haller, IT-samordnare i funktionsstödsförvaltningen.

Enhet 1
Enhet sydväst
Ildiko Varju
ildiko.varju@malmo.se

Enhet 2
Vakant – kontakta närmsta chef

Enhet 4
Vakant – kontakta närmsta chef

Enhet 5
Vakant – kontakta närmsta chef

Enhet 3
Enhet nordväst
Mia Sandström
040-182276
mia.sandstrom@malmo.se

Enhet 6
Kristina Ekholm
040-344834
kristina.ekholm@malmo.se

Enhet daglig verksamhet
Margareta Andersson
040-344524
margareta.x.andersson@malmo.se

Enhet daglig verksamhet och kontaktpersoner
Maria Billström
maria.billstrom@malmo.se

Personlig assistans, ledsagare, avlösarare
Vakant – kontakta närmsta chef

HsL habiliteringen
Anna Karlsson
anna.karlsson37@malmo.se

HsL arbetsterapeuter DV
Vakant – kontakta närmsta chef


Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS