Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Om Flexite VoO i FSF

På den här sidan kan du som jobbar med systemet Flexite inom vård och omsorg i funktionsstödsförvaltningen hitta hjälp och vägledning.

Superanvändare flexite - kontaktuppgifter

På varje arbetsplats inom VoO, i förvaltningen, finns en kontaktperson för Flexitefrågor. Kontaktpersonen har i sin tur kontakt med en superanvändare som har särskilda kunskaper i systemet. All kontakt med superanvändarna ska ske via e-post. Övergripande superanvändare är Annika Stråth och Anne-Li Haller, IT-samordnare i funktionsstödsförvaltningen.

Enhet 1
Enhet sydväst
Ildiko Varju
ildiko.varju@malmo.se

Enhet 2
Vakant – kontakta närmsta chef

Enhet 4
Vakant – kontakta närmsta chef

Enhet 5
Vakant – kontakta närmsta chef

Enhet 3
Enhet nordöst
Mia Sandström
040-182276
mia.sandstrom@malmo.se

Enhet 6
Kristina Ekholm
040-344834
kristina.ekholm@malmo.se

Enhet daglig verksamhet
Margareta Andersson
040-344524
margareta.x.andersson@malmo.se

Enhet daglig verksamhet och kontaktpersoner
Maria Billström
maria.billstrom@malmo.se

Personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice
Vakant – kontakta närmsta chef

HsL habiliteringen
Anna Karlsson

anna.karlsson37@malmo.se

HsL arbetsterapeuter DV
Vakant – kontakta närmsta chef
Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS