Näringslivsprogram

Här finner du Malmö stads näringslivsprogram för ökad tillväxt, fler växande företag och jobb för Malmöbor 2017-2022.

Malmös näringslivsprogram antogs av kommunfullmäktige i maj 2017. Nu pågår det gemensamma arbetet med att omsätta programmet till verklighet. Näringslivsavdelningen på stadskontoret ansvarar för implementeringen av programmet i Malmö stad.