Näringslivs- och arbetsmarknads

statistik

Näringslivsavdelningen på stadskontoret ansvarar för att varje år sammanställa fakta om Malmö och Malmös näringsliv och arbetsmarknad.

Den senaste statistiken om Malmös näringsliv finns i MalmölägetPDF (pdf, 5.1 MB).

Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetsmarknadsstatitiken i Sverige. Stadskontoret ansvarar för Malmös arbetsmarknadsstatistik som bygger på arbetsförmedlingens uppgifter.