Meet Malmö

banner 11:11

Meet Malmö är ett arbetssätt för samverkan mellan näringslivet, Malmö stad och andra aktörer. Genom samverkan utvecklas näringslivet och för med sig tillväxt och sysselsättning i staden.

Det här är Meet Malmö

Genom personliga möten och en webbaserad portal finns möjligheten att lämna in initiativ för att testa idéer och söka samarbetspartners. Avsändaren för ett initiativ kan vara en aktör från näringslivet, Malmö stad eller en annan organisation, t ex myndighet eller branschorganisation.

Det viktigaste kriteriet för att lämna in ett initiativ är att det syftar till samarbete mellan näringslivet och Malmö stad – för utveckling av näringslivet och ytterst för en socialt hållbar utveckling i staden.

Ett arbetssätt för hela staden

Stadskontoret, genom Näringslivsavdelningen, har en koordinerande roll för aktörer inom näringslivet och Malmö stad.

Genom att arbeta med Meet Malmö får Malmö stad en bättre förståelse för näringslivets behov, vilket gör det enklare att möta dessa och påverka i de frågor vi har mandat.

Tillsammans utvecklar vi Malmö                   

MeetMalmö bygger på tanken om varaktiga kunskapsallianser mellan kommunen och andra aktörer i samhället. Genom att samla kunskap, kompetens och erfarenhet från olika sfärer kan utmaningar belysas och nya lösningar uppstå, som ökar tillväxten och sysselsättningen i Malmö.

Pågående samverkansprojekt

Sedan starten hösten 2015 har ett femtontal samverkansinitiativ har fått liv genom Meet Malmö. De handlar om allt från kompetensförsörjning och etablering av nyanlända till specifika branschfrågor och investeringar. Här är några.

Du kan också följa arbetet i sociala medier på Twitter och Facebook.

Meet Malmö-ambassadörer

Varje förvaltning har en egen Meet Malmö-ambassadör. Ambassadörernas uppdrag är att känna till syftet med Meet Malmö och hur arbetet bedrivs. De är kontaktpersoner för inkomna idéer på sin respektive förvaltning och hjälper till med omvärldsbevakning inom sitt område.

Ambassadörerna kan även hjälpa dig som vill veta mer om Meet Malmö, lämna in en idé eller gå med i resursbanken.

Kontakta gärna din Meet Malmö-ambassadör:

Serviceförvaltningen

Maria Hultin, utvecklingssamordnare

Miljöförvaltningen

Nasrin Bigdelou, avdelningschef

Fastighets- och gatukontoret

Sverker Haraldsson, projektledare

Fastighets- och gatukontoret

Katarina Burle, sektionschef

Stadsbyggnadskontoret

Jonna Sandin Larkander, planeringssekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsf.

Edward Jensinger, områdeschef gym 2

Grundskoleförvaltningen

Roberto Citterio, chef PI Malmö

Förskoleförvaltningen

Mats Holmström, avdelningschef

Kulturförvaltningen

Dick Fredholm, kommunikationschef

Fritidsförvaltningen

Per Evenäs, kommunikationschef

Hälsa-, vård- och omsorgsförv.

Tilde Tibblin, planeringssekreterare

Funktionsstödsförvaltningen

Jesper Salö, nämndsekreterare

Arbetsmarknads-och socialförv.

Graziela Ana Zibner, enhetschef

Stadskontoret

Liselotte Ehn, processledare Meet Malmö