Erfagrupp sociala medier

Vad vi gör när vi träffas?

Denna erfagrupp är öppen för medarbetare som är ansvariga för sociala medier i förvaltningarna. Forumet är lösningsorienterat av karaktären där varje träff utgår från en eller flera specifika problem- och frågeställningar med förankring i sociala medier.

Fokus på träffarna är att dra nytta av allas olika kompetenser och erfarenheter, och hitta nya smarta vägar fram i Malmö stads arbete med sociala medier.

Hur ofta?

Erfagruppen träffas fyra gånger per år. Varje tillfälle är cirka två timmar.

Deltagare

Linnea Strånge

Örjan Eskengren

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Annika Blomquist
Daniel Nore

Fastighets- och gatukontoret

Hanna Nilsson

Fritidsförvaltningen

Annie Boldt

Funktionsstödsförvaltningen

Fredrik Kurki

Förskoleförvaltningen

Bo Andersson

Grundskoleförvaltningen

Pär Trulsson

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Anna Svensson
Petronella Thorén

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Karin Lei

Kulturförvaltningen

Eva Klamméus

Miljöförvaltningen

Carin Larsson

Linnea Forssell

Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen/HR-Service

Elisabet Fornander

Stadsbyggnadskontoret

Kajsa Kidman
Anna Johansson

Fanny Palm

Stadskontoret/Näringslivsavdelningen

Stadskontoret/Näringslivsavdelningen

Stadskontoret/Pressenheten


Erfagruppen på Teams

Utöver de fysiska träffarna, har vi en grupp i Teams för direkt och löpande kunskapsdelning i allt som rör sociala medier. Här är det fritt fram att ställa frågor, och dela med sig av trendspaningar och andra relevanta insikter. Tillsammans hjälps vi åt för att utveckla Malmö stads arbete med sociala medier. 

Vad ska vi prata om?

Här kan du skicka in förslag på problem- och frågeställningar som du vill att vi diskuterar och försöker lösa på vår nästa träff.