Att tänka på

Eftersom alla har åtkomst till samma sida i MyNewsdesk gäller det att ha följande i åtanke:

  • press- och medieansvarig sorterar i kontaktlistan
  • byt lösenord med jämna mellanrum
  • korrigera inte i andras pressmeddelanden

Politiskt innehåll
I huvudsak ska Malmö stads pressmeddelanden hållas fria från politiska uttalanden, undantaget krissituationer eller andra större händelser. Vid behov av politiska uttalanden i pressmeddelanden som tjänsteorganisationen har skrivit, ska dessa vara sakliga och måttliga.

Evenemang
MyNewsdesk skiljer på Pressmeddelande och Evenemang. Det som i MyNewsdesk kallas Evenemang är en pressinbjudan (inte för allmänheten). MyNewsdesks tips är att använda Evenemang i kombination med ett fylligare pressmeddelande. Relatera de två till varandra genom att klicka på Pressmeddelande respektive Evenemang i samband med publicering.

Kategorisera
MyNewsdesk når ut till de flesta nyhetsredaktioner och flera tusen journalister i Sverige.  En del samlar på allt medan andra har valt att prenumerera på pressmeddelanden utifrån egna intresseområden. Markera därför lämpligt ämnesområde samt region i ditt pressmeddelande.

När ska du inte använda MyNewsdesk?
Du ska inte använda MyNewsdesk om du vill begränsa antalet mottagare. Gör utskick enbart med e-post om:

  • innehållet är känsligt, exempelvis var och när pressen får träffa kungligheter
  • du ger nyheten exklusivt till ett fåtal redaktioner