Möta en journalist

  • En väl förberedd strategi är en fördel också för journalisten. Journalisten kan behöva hjälp med att ta fram fakta och sätta in informationen i sitt rätta sammanhang.
  • Fundera över budskap i förväg.
  • Förbered dig genom att tänka igenom vilken typ av frågor som kan komma och fundera över svaren på förhand.
  • Var gärna kortfattad.
  • Förenkla det du vill säga själv, istället för att överlåta förenklingen till journalisten. Då minskar risken för fel.
  • Ge konkreta exempel. Det är ett pedagogiskt sätt att framföra informationen.