Huvudadministratörer

Nedan listas den/de personer som är huvudadministratörer för respektive förvaltnings eller politiskt partis bevakningsportaler. Det är dem du ska kontakta om du t.ex. vill ha behörighet till er portal.

 

Förvaltning

Huvudadministratör

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Örjan Eskengren

Fastighets- och gatukontoret

Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret

Annika Blomquist

Fritidsförvaltningen

Emilie Ekelund

Förskoleförvaltningen

Linda Jonsson

Funktionsstödsförvaltningen

Erica Hoff Ardengård

Grundskoleförvaltningen

Jenny Cederbom

Gymnasie-, och vuxenutbildningsförvaltningen

Annika Anjou

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Petronella Thorén

Kulturförvaltningen

Linda Björk

Miljöförvaltningen

Linn Johansson

Näringsliv/Turism

Sara Bergman, Jessica H Jönsson eller Eva Eilstrup

Serviceförvaltningen

Katarina Pamp

Stadsbyggnadskontoret

Elisabet Corengia

Stadskontoret

Joel Callegari

  

Parti

Huvudadministratör

Miljöpartiet

Frida Roijer

Moderaterna

Ulrica Fors Stenmarck

Socialdemokraterna

Åsa Waldemarsson eller Anders Malmström

Sverigedemokraterna

Pontus Andersson

Vänsterpartiet

Hanna Gedin