Medier och omvärldsbevakning

Här hittar du allt om omvärldsbevakning, pressrutiner och om hur du bygger goda relationer till medier.

Malmö stad bevakas noga av medier. Den beskrivning som tidningar, radio och TV ger av vår verksamhet har en avgörande betydelse för hur Malmö stad uppfattas, både av allmänheten och av oss själva.

Därför är det viktigt att vi bygger goda, långsiktiga och professionella relationer till medierna och att mediefrågor får en hög prioritet i det dagliga arbetet. Verksamhetsansvariga har ett särskilt ansvar att företräda sin verksamhet gentemot massmedier. Ingen är dock skyldig att yttra sig offentligt.