Kommunikatör i Beredskap

Malmö stad har dygnet runt en Kommunikatör i Beredskap.

Funktionen Kommunikatör i Beredskap (KiB) utgörs av en kommunikatör som vid händelse av en kris ansvarar för kommunens initiala kommunikationsbehov i samverkan med funktionen Tjänsteman i Beredskap (TiB). Detta gäller främst utanför kontorstid.

Beredskap

En KiB ska under alla dygnets timmar vara tillgänglig på telefon och ansvarar för kommunens initiala kommunikation vid händelse av en kris.

Den som är KiB bär ansvaret en vecka i taget, var sjätte vecka (byte varje måndag kl 12), och får under den veckan inte befinna sig på mer än en timmes avstånd från Malmö.

Funktionen bemannas av kommunikatörer på stadskontorets kommunikationsavdelning.

Det finns ett lokalt avtal som reglerar ersättning för en Kommunikatör i Beredskap.

KiB:s ansvarsområden

Vid händelse av kris utanför kontorstid ansvarar KiB för hantering av det primära informationsbehovet. Därefter ska ansvaret lämnas över till berörd förvaltning.

Vid en krishändelse utanför kontorstid kan KiB:s uppgifter inkludera:

  • omvärldsbevakning av mediala kanaler och sociala medier
  • hantering av mediekontakter
  • publicering av information i Malmö stads digitala kanaler
  • stöd och rådgivning i kriskommunikation
  • samordning av Malmö stads kommunikationsinsatser