Kriskommunikation

Här får du veta hur Malmö stad arbetar med kommunikation vid kriser.

Kriskommunikation på tre nivåer

Malmö stad arbetar med kriskommunikation i tre olika nivåer:

1. Inom den egna förvaltning

En händelse som enbart berör en enskild förvaltning och kan hanteras med förvaltningens befintliga resurser.

I Program för Malmö stads krisberedskap nämns bland annat förvaltningarnas eget behov av en krisberedskapsplan och att alla förvaltningar ska ha en eller flera kriskommunikatörer.

2. Samverkan mellan flera förvaltningar

En händelse som berör flera förvaltningar och kräver samordning.

Vissa händelser, förtroendekriser och samhällsstörningar påverkar flera förvaltningar inom Malmö stads organisation. Även om de till stor del kan hanteras med befintlig organisation och resurser så kan det vara nödvändigt med samordning när det gäller kriskommunikationen. Stadskontorets enheten för Varumärke och media har ett särskilt ansvar att stödja samordningen. Hur samordningen ska ske beskrivs i Malmö stads kriskommunikationsplan. (pdf, 236.8 kB)

3. Central krisledning

Malmö stads centrala krisledning aktiveras i de fall den drabbade förvaltningen inte har förmåga att hantera krisen själv. Den centrala krisledningen har då till uppgift att ge stöd till den drabbade förvaltningen genom att på central nivå leda, samordna och kommunicera händelsen.

Kriskommunikationsfunktionen i central krisledning

En av stödorganisationerna i den centrala krisledningen är kriskommunikationsfunktionenexcel (excel, 25.1 kB). Funktionen består av medlemmarna i kriskommunikationsrådet.

När Malmö stads centrala krisledning aktiveras kan personerna i funktionen ringas in för att arbeta i den centrala krisledningen. Det kan innebära att personerna under en period helt frikopplas från sitt ordinarie arbete.

Kriskommuniktionsrådet

Som ett stöd till förvaltningarnas kriskommunikationsarbete finns kriskommunikationsrådet. Varje förvaltning i Malmö stad har tillgång till två platser i nätverket, det är kommunikationschefen och kriskommunikatören.

Nätverket träffas två gånger per år. En vårträff som under två dagar fokuserar på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inspiration. Höstträffen kommer istället fokusera på internt perspektiv med övning och planering.

Till rådets vårträff bjuder vi in även kommunikatörer från andra viktiga samhällsaktörer i det geografiska området Malmö, så som polisen, räddningstjänst, Region Skåne, Länsstyrelsen och kommunala bolag.