Kommunikationsverktyg och guider

Malmö stad har en uppsättning kommunikationsverktyg för flera olika områden. Här får du veta mera om detta.

Verktygen är utformade för chefer men kan naturligtvis med fördel användas av dig som kommunikatör. Det finns verktyg för flera områden:

  • Planering
  • System
  • Budskap
  • Förändring
  • Möte
  • Feedback
  • Coach