Varumärket Malmö stad

Malmö stad är en stor arbetsgivare med stort behov av nya medarbetare. Här kan du läsa mera om vårt varumärke och hur vi arbetar med detta.

Malmö stad är en av södra Sveriges största arbetsgivare och behöver rekrytera ett stort antal medarbetare varje år. För att klara detta måste vårt varumärke vara starkt.

Varumärket Malmö stad är vad människor känner och associerar till när de tänker på Malmö stad. Kort sagt hur organisationen och arbetsgivaren Malmö stad betygsätts.  Allt i staden – skolor, förskolor, vattenkvalitet, snöröjning, parker, Malmöfestivalen, medborgarservice, webbplatser... – skapar varumärket och färgar mottagarens omdöme om oss.