Ljudidentitet

Malmö stad arbetar med att ta fram en ljudidentitet eftersom ljud blir en allt viktigare del av vår kommunikation.

Här är några vanliga frågor och svar kring arbetet

Varför har Malmö stad tagit fram en ljudidentitet?
Betydelsen av ljud i kommunikation har ökat, till exempel har film blivit en viktig kommunikationsform. Precis som de flesta andra organisationer har vi en visuell identitet med logga, typsnitt och färger som förenklar vår kommunikation med Malmöborna. Något liknande saknades för ljud och det har exempelvis lett till att uttrycket i våra filmer spretar samtidigt som vi lägger onödigt mycket resurser på ljud i olika produktioner.

På vilket sätt lägger ni onödigt mycket resurser på ljud i filmer?
De som gör filmer sitter idag och letar efter användbar musik i filmer. Det tillkommer också licenskostnader för en ljudbank och i vissa fall krävs andra licenser och rättigheter för viss musik.

Varför ska ni använda ljud överhuvudtaget?
Precis som en bild kan säga mer än tusen ord så kan ljud det. Ljud är väldigt effektivt för att skapa känslor vilket gör att vi kan åstadkomma mer med vår kommunikation.

Vill ni styra Malmöbornas känslor?
Det varken kan vi eller vill. Men vi vill bli bättre på att styra vad vi uttrycker. Om det kan förstärka ett budskap som gör att någon tar kontakt med oss i en jobbig situation eller om det får någon peppad på ett kulturevenemang så är det positivt.

Det är ingen annan kommun som har en ljudidentitet – hur kommer det sig?
Ljud blir viktigare och viktigare. Flera företag har förstått det och jobbat med ljudidentiteter. Troligtvis kommer andra kommuner ta efter i framtiden.

Hur låter Malmö stads ljudidentitet?
Ska man försöka förklara med ord så är det en kombination av välkomnande, rörelse, spirande, stolthet. Saker som Malmö stad står för och som vi ska förmedla till Malmöborna.

Hur har ljudidentiteten tagits fram?
För att den ska vara så bra och användbar som möjligt har behoven undersökts noga. Vi har tittat på vad vi behöver förmedla och i vilka sammanhang vi ska göra det. En professionell producent har spelat in ljud och musik i enlighet med detta.

Varför kostar det så mycket pengar?
Det beror på hur man menar. Vi har använt en upphandlad leverantör som är vald utifrån att vi ska få så mycket som möjligt för pengarna. Vi har valt att anlita dem då de har en kompetens som vi inte har internt. Sen har det varit viktigt att göra ett genomtänkt arbete med kvalité för att det ska hålla länge. På så sätt kommer investeringen att löna sig på sikt, även i direkta kostnader.

Samtidigt har det nyligen varit debatt om resursbrist på andra håll i Malmö stad. Hur kan ni motivera att ni lägger så mycket pengar på ljud?
Det är en investering som kommer löna sig så det är i linje med att ta vara på resurser. Förutom att vi kan göra tydligare och bättre kommunikation med Malmöborna och andra intressenter så kommer vi spara pengar genom att sänka kostnader för licenser och rättigheter samt minska tiden som medarbetare lägger på att leta efter och hantera ljud.