MINT

MINT är ett kommungemensamt samrådsorgan i frågor som berör Malmö som besöks- och evenemangsdestination. Här får du veta vem som är med i gruppen.

MINT står för Marknad, Information, Näringsliv och Turism. MINT-gruppen är det beslutande organet och MINT-beredningen tar fram underlag.