Varumärke

Malmö stad arbetar med två varumärken: varumärket för destinationen Malmö och varumärket för serviceorganisationen Malmö stad. Här får du veta mera om detta.

Ju starkare destinationsvarumärket är desto fler vill bosätta sig och etablera företag i staden. Det leder till fler arbetstillfällen, fler skattebetalare och en större ekonomisk bas för olika verksamheter.

Varumärket Malmö stad är vad människor känner och associerar till när de tänker på serviceorganisationen, vilket är viktigt utifrån ett service- och arbetsgivarperspektiv.