Namn och förkortningar på nämnder och förvaltningar

Stor eller liten bokstav? Hur förkortas nämndens/förvaltningens namn?

I löpande text skrivs nämnd eller förvaltning alltid med liten bokstav. Läs mer i Svenska skrivregler (fjärde upplagan), kap. 8.11, Benämningar på myndigheter och offentliga organ.

Förkortningar kan vara svåra att förstå för läsaren och bör därför undvikas så långt det är möjligt. Om förkortningen ändå används kan en hjälpa läsaren genom att förklara förkortningen i inledningen av texten t.ex. så här: Kommunstyrelsen (KS) beslutade att...

Namn och förkortningar på förvaltningar.

 • arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF)
 • fastighets- och gatukontoret (FGK)
 • fritidsförvaltningen (FRI)
 • förskoleförvaltningen (FSKF)
 • funktionsstödsförvaltningen (FSF)
 • grundskoleförvaltningen (GRF)
 • gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF)
 • hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen (HVOF)
 • kulturförvaltningen (KF)
 • miljöförvaltningen (MF)
 • serviceförvaltningen (SEF)
 • stadsbyggnadskontoret (SBK)
 • stadskontoret (STK)
 • stadsrevisionen (SR)

Namn och förkortningar på nämnder.

 • arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN)
 • fritidsnämnden (FRN)
 • funktionsstödsnämnden (FSN)
 • förskolenämnden (FSKN)
 • förtroendenämnden
 • grundskolenämnden (GRN)
 • gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
 • hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (HVON)
 • kommunstyrelsen (KS)
 • kulturnämnden (KN)
 • miljönämnden (MN)
 • revisorskollegiet
 • servicenämnden (SN)
 • stadsbyggnadsnämnden (SBN)
 • tekniska nämnden (TN)
 • valnämnden (VN)
 • överförmyndarnämnden (ÖN)