Frågor & svar

Samlade frågor och svar kring arbetet med den nya kommunikationsplattformen.

Projektet i sin helhet

Kommunikationspolicy

Varumärkesguide

Malmö stad som varumärke

Övrigt