Undantag från den grafiska manualen: så ansöker du

Regeln är att alltid använda Malmö stads grafiska manual - men ibland kan det vara motiverat med undantag. Här får du veta mera om detta och om hur du ansöker.

Verksamheter inom Malmö stad ska ha Malmö stad-logotypen som avsändare och använda sig av de grafiska riktlinjerna för den samma i största möjliga utsträckning. I vissa sammanhang kan det dock vara önskvärt eller nödvändigt att skapa en ny grafisk profil, logotyp eller symbol för en specifik verksamhet/kampanj/projekt. Grundregeln är dock att det ska ske så restriktivt som möjligt.

För att upprätthålla denna restriktiva syn på utformningen av nya varumärken ska följande process gås igenom innan beslut om ny grafisk profil eller logotyp tas.

Beslutsprocess
Malmö stads grafiska manual är beslutad av kommunfullmäktige. Stadskontoret är den förvaltning som ansvarar för att den grafiska manualen följs. Förvaltningens uppföljning och utveckling av den grafiska manualen är i sin tur delegerat till kommunikationsdirektören.
 
Vid ansökan om avsteg från den grafiska manualen så är det därför kommunikationsdirektören som fattar det slutgiltiga beslutet.
 
Vid önskemål eller behov att göra avsteg från kommunfullmäktiges beslut finns en rutin och ett formulär som verksamheterna kan fylla i. Ansökan behandlas  av kommunikationsavdelningen.

1. Testa om det finns skäl nog

  • Har du funderat igenom och testat hur kommunikationen för verksamheten skulle kunna gestaltas med hjälp av Malmö stads grafiska profil?
  • Finns det risk för att mottagaren kommer att avfärda budskapet om de förstår att det är Malmö stad som står bakom?
  • Bedömer du att resultatet kommer att bli avsevärt mycket bättre om du gör avsteg från Malmö stads grafiska profil och använder dig av ett annat visuellt uttryck?

Svarar du JA på samtliga frågor kan du skicka in en ansökan. Om du svarat NEJ på någon av frågorna bör du fundera igenom om det är så att ett avsteg från Malmö stads grafiska profil är den rätta lösningen. Kanske är det något annat som behöver vara annorlunda som budskap, bilder eller layout.

2. Ansökan

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6