Logotypen

Logotypen för Malmö stad består av både symbolen och avsändaren. Var och en för sig är de symbol och avsändare men aldrig logotyp.

Som grund för logotypen finns stadsvapnet. Det fick Malmö av Erik av Pommern 1437. Stadsvapnet symboliserar stadens historia och betydelse. Vapnet kompletterades med ett stiliserat M när nuvarande logotyp lanserades år 2000. Kombinationen M och gripen ger en stark igenkänningseffekt.

Här kan du ladda ner logotypen i olika format