Grafik och tryck

Hur jobbar vi med färg, form, logotyp och typografi? Här hittar du Malmö stads grafiska manual i sin helhet.

Under menyerna hittar du mera om logotypen och om färdiga Powerpointmallar. Du kan också ansöka om att få göra undantag från den grafiska profilen.

I väntan på beslut av ny visuell identitet så ska renodlade illustrationer göras i det nya manéret. Övriga grafiska element ska dock göras enligt gällande manual (som inte innehåller riktlinjer för illustrationer).

Tillfälliga riktlinjer för illustrationer och fotoPDF (pdf, 24.2 MB)