Malmo.se och webbfamiljen

Malmo.se är Malmö stads primära kanal för att nå Malmöborna och andra externa målgrupper. På malmo.se informerar och erbjuder vi funktioner som underlättar såväl för våra besökare som för oss själva.

Malmo.se består av många olika delar som alla har olika fokus och syften. Helheten som skapas av delarna benämner vi ofta webbfamiljen. Den inriktning vi antagit för hur vi arbetar med externwebben i Malmö stad innebär att olika grupper och funktioner arbetar med olika delar av webbfamiljen. De olika delarna benämner vi ofta som olika sajter, även att de allihop tekniskt sett tillhör samma plattform.

Har du allmänna frågor om hur vi arbetar med malmo.se och externwebb kan du kontakta Per Bergsjö som är externwebbsansvarig i Malmö stad.

Servicewebben

Den största delen av malmo.se är den del vi kallar servicewebben. På servicewebben fokuserar vi på service och tjänster riktade mot våra externa målgrupper. Servicewebben innefattar förutom de delar av malmo.se som finns under adressen malmo.se/service/... också självservice, som är stadens gemensamma e-tjänsteplattform.

Servicewebben sköts om av stadskontoret tillsammans med kontaktcenter. Om du anser att något innehåll på servicewebben behöver uppdateras ska du vända dig till servicewebb.stk@malmo.se.

Så arbetar vi med...

Innehåll och information som i första hand är riktad mot andra organisationer - kommuner, myndigheter, regionen och så vidare - har vi samlat under grenen Så arbetar vi med... Vill du ha behörighet i denna gren ska du vända dig till din förvaltningsredaktör som hjälper dig med beställning.

Under 2019 pågår ett arbete med att se över denna sajt.

Uppleva & göra

Innehåll med fokus på det man kan just uppleva och göra i Malmö ligger samlat i Uppleva och göra. Innehållet inom denna sajt står i första hand Fritidsförvaltningen, Fastighets- och gatukontoret och Kulturförvaltningen för. Vill du ha behörighet inom Uppleva och göra ska du vända dig till din förvaltningsredaktör som hjälper dig med beställning.

Under 2019 pågår ett arbete med att se över denna sajt.

Pågående projekt inom webbfamiljen

Det pågår många olika projekt, både stora och små, med olika sajter inom webbfamiljen. Förutom de större projekten som presenteras här finns det även många mindre projekt kring så kallade mikrosajter och kampanjsajter. Är du nyfiken på de olika projekten kan du alltid börja med att ta kontakt med din förvaltningsredaktör.