SiteVision

SiteVision är det webbpubliceringsverktyg (CMS) som malmo.se och Komin är byggt i. Under 2017 uppgraderar vi till version 4.2.

Det är Malmö stads IT-support som står för teknisk support i verktyget. Supporten erbjuder hjälp med:

  • praktisk handledning av verktyget och dess funktioner
  • tekniska fel och frågor
  • återskapande av försvunna dokument, sidor m.m.
  • vidare felanmälan vid eventuella buggar i systemet