Brutna länkar

Alla med behörighet att publicera på malmo.se och Komin har ett ansvar för att webbplatserna har så få brutna länkar som möjligt.

Det finns två rapporter som stöd för att hitta och laga brutna länkar. Vår rekommendation är att du arbetar med den du kan ta fram själv via sökmotorns gränssnitt. Du kan ta fram en egen rapport via sökmotorns interna gränssnitt för Komin och malmo.se. Sitevision genererar också en veckorapport över brutna länkar som distribueras till samtliga ämnes- och förvaltningsredaktörer.

När du ska ta fram en egen rapport skriver du, i sökrutan, kommandot "link:dead" och url:en för den del av komin eller malmo.se som vill att rapporten ska omfatta. Avsluta alltid adressen med "*".

Exempel:
Vill du se samtliga bibliotekssidor på malmo.se med trasiga länkar skriver du: link:dead url:malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken*

Vizzit

Vizzit är Malmö stads verktyg för att rapportera obesökta sidor.

Vizzit har också en ny modul för kontroll av brutna länkar. Denna modul är en betaversion som Malmö stad är med och utvärderar. Du kan använda den redan nu för malmo.se. Den levererar betydligt mer tillförlitliga resultat än t.ex. motsvarande funktion i Sitevision.