Skrivregler

För att våra webbar ska ge så bra service som möjligt, till så många som möjligt, måste språket i våra texter vara lättförståeligt, enhetligt och korrekt.

När du har skrivit en text rekommenderar vi därför att du använder dig av verktyget Validera text (i Sitevision) som ger dig ett läsbarhetsindex och visar vilka förbättringar du kan göra innan du publicerar den.