Webbarnas redaktörsmanual

Redaktörsmanualen är  ett stöd för dig som är någon form av redaktör och publicerar information på Malmö stads webbar.

Redaktörsmanualen består av två delar:

  • En checklista
  • En fördjupande del

Det underlättar mycket för besökaren om vi är konsekventa på webbplatsen. Därför ska du alltid följa de fastställda regler för publicering som finns i Malmö stad.

Till en början finns manualen som pdf men arbete pågår att göra den tillgänglig som webbsidor här på Komin.

Mall för innehållsproduktion

Till manualen hör en mall som man bör ha som stöd vid produktion av webbinnehåll. Mallen lämpar sig utmärkt för dig som är förvaltningsredaktör och är en hjälp för dig när du arbetar med innehållet och med verksamheterna.