Frågor och svar

Vår kampanj bör sticka ut från övriga malmo.se, varför får vi inte registrera en egen domän?

Det är viktigt att det syns att Malmö stad är avsändare för de webbtjänster vi har, vilket vi signalerar med vår domän malmo.se.

Varför skriver vi inte ut hela www.malmo.se, det är väl tydligare?

Första delen "www" gör att det blir mer information för mottagaren och att det i skriftspråk riskerar att bli radbrytningar mitt i en adress.

Är det inte mer logiskt med underdomäner än alias?

Det viktiga är att vi är konsekventa och även om det förekommer att organisationer använder underdomäner i sin kommunikation har tendensen de senaste åren varit att använda alias

Hur registrerar jag ett alias?

Alias registreras av webbteamet. Du gör din beställning på Komin.