Accessibilityfixer

Dokument som publiceras på någon av stadens webbplatser måste vara tillgängliga för alla enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937).

För att förenkla arbetet med att gör dokument tillgängliga finns det en plugin till Word, Excel och Powerpoint. Den heter Accessibilityfixer.

Accessibilityfixer gör två saker:

 • Den kontrollerar tillgänglighetsbrister i ditt dokument.
 • Den ger dig ett enkelt gränssnitt så att vem som helst utan särskilda förkunskaper kan göra en grundläggande tillgänglighetsanpassning av ett dokument.

Du beställer Acessibilityfixer via IT-kompassen. Du behöver bara göra en beställning för att få tillgång till det i Word, Excel och Powerpoint.

När programmet är installerat dyker det upp i menyn för Word, Excel och Powerpoint.


Så använder du Accessibilityfixer

Skärmdump från Word som visar Accessibilityfixer i menyn

Klicka på menyvalet Accessibilityfixer inne i Word, Excel eller Powerpoint.

 

Accessibilityfixers gränssnitt i Word

Programmet gör automatisk en tillgänglighetskontroll av ditt dokument. Resultatet visas till höger om ditt dokument.

Fel visas med röda kryss. Klicka på varje kryss och åtgärda felen. Du åtgärda samtliga fel i de fält som visas under fellistan. (Undantaget rubriker som skrivs direkt på sidan).

Du kan kontrollera dina rättningar direkt genom att klicka på uppdatera.

I instruktionsfilmen om Accessibilityfixer kan du se mer detaljerade exempel på hur du kan arbeta med programmet.

Åtgärder i Word

Titel

Varje dokument ska ha en beskrivande titel.

 • Beskriv sidans ämne eller innehåll.
 • Formulera titeln så att den går att förstå på egen hand.
 • Tänk på att titeln är den viktigaste informationen för Google och andra sökmotorer. Se till att dina sökord finns med i titeln. Då kommer ditt dokument att visas högre upp i sökresultaten.
 • En titel ska inte innehålla fler än 55 tecken.

Rubriker

 • Du ska använda formatmallar för rubriker.

  Rubriker som skapas genom att du byter till större teckenstorlek, använder fetstil etc. uppfattas inte som rubriker för de som behöver hjälpmedel för att ta del av din information.

 • Första rubriken i dokumentet ska alltid vara en rubriknivå 1.

 • Rubriknivåer får inte hoppas över. Tänk innehållsförteckning.

  Exempel på en korrekt struktur:

  Rubrik 1

  Rubrik 2
  Rubrik 3
  Rubrik 3

  Rubrik 2

  Rubrik 2
 • Tänk på att rubrikerna är viktiga för sökmotorer, särskilt rubrik 1.

Tabeller i Word

 • Fyll i rubrik och beskrivning. De är ett textbaserat alternativ som gör att de med synnedsättning eller de som har svårt att sammanställa information kan förstå tabellens huvudsakliga innehåll.

Bilder

 • Alla bilder (utom de som är dekorativa) ska beskrivas med text. Texten ska ha en sådan detaljeringsnivå att den som bara kan uppfatta bilden med ett hjälpmedel ska kunna förstå bildens innehåll.
 • Försök att skriva kortfattat och sakligt.

Länkar

 • Länkar ska beskrivas så att användaren kan få en uppfattning om var de leder. Länktexter som ”läs mer” och ”klicka här” skapar hinder för den som behöver ett hjälpmedel.

Objekt

 

PDF-ikon

Länkar som visas som objekt i ditt dokument, till exempel filikoner, ska beskrivas med en titel.