Tillgängliga PDF:er

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gäller både webbplatser och de dokument som publiceras på webbplatserna.

Vilka dokument ska göras tillgängliga?

I första hand ska information och blanketter på webben publiceras som webbsidor och interaktiva tjänster. Inte som pdf:er, word, excel- eller ppt-filer eller blanketter.

Samtliga dokument som publiceras 23 september 2018 eller senare ska göras tillgängliga.

Även vissa äldre dokument ska göras tillgängliga. Det är de dokument som behövs för att webbplatsernas besökare ska kunna ta tillvara rättigheter och fullgöra skyldigheter, t.ex. blanketter.

Dokument vars innehåll också finns publicerat i annat format
behöver inte anpassas, t.ex. när information finns publicerad både som webbsida och som PDF.

När ska dokumenten vara tillgängliga?

  • På en ny webbplats - senast 23 september 2019
  • På en befintlig webbplats - senast 23 september 2020

Hur gör jag?

Malmö stad har en guideline för hur du gör dina PDF:er tillgängliga i Word, Acrobat DC Pro och Acrobat InDesign. 

I de flesta fall kan du göra din pdf tilgänglig genom att använda Accessibilityfixer i Word, Excel eller Powerpoint.

Vem är ansvarig för att dokument är tillgängliga? 

Ansvaret för att dokument som publiceras är tillgängliga delas av flera roller.

  1. Den som skapar dokumentmallar har ansvar för att dessa är tillgängliga
  2. Den som skapar dokument som ska publiceras är ansvarig för att dessa är tillgängliga
  3. Den som publicerar är ansvarig för att otillgängliga dokument inte publiceras