Förteckning över webbplatser/-tjänster

Malmö stad kommer att föra en förteckning över webbplatser och webbtjänster som omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

Den förteckning som finns här nu är ett resultat av en första inventering. Förteckningen kommer att förändras, vissa av de webbplatser/-tjänster som listas nedan ska kanske inte finnas med i slutliga förteckningen, andra ska tillföras.

Varje webbplats/-tjänst har prioriterats. Prioriteringen styr i vilken ordning och med vilken omfattning Malmö stad erbjuder utbildning, handledning och stöd.

Grunderna för prioriteringen finnas att läsa här.

Prio

Namn

URL

Tillhör

2

soctanter.malmo.se

http://soctanter.malmo.se

ASF

3

praktikvidevents.se

http://praktikvidevents.se

ASF

2

kulimalmo.se

http://kulimalmo.se

FF

2

kockumfritid.se

http://kockumfritid.se

FF

2

interbook.malmo.se

https://malmo.ibgo.se

FF

2

APN Aktivitetskort

https://aktivitetskort.se/malmo

FF

3

malmoidrottsakademi.se

http://malmoidrottsakademi.se

FF

1

malmofolketspark.se

http://malmofolketspark.se

FGK

1

GKkundservice.malmo.se

http://gkkundservice.malmo.se

FGK

1

malmofestivalen.se

http://malmofestivalen.se

FGK

2

FKodlingslotter.malmo.se

http://fkodlingslotter.malmo.se

FGK

2

FKsmahustomter.malmo.se

http://fksmahustomter.malmo.se

FGK

2

loppmarknader.malmo.se

http://loppmarknader.malmo.se

FGK

2

utfardaren.etjanst.malmo.se

https://utfardaren.etjanst.malmo.se

FGK

4

projektering.nu

http://projektering.nu

FGK

4

ingalojligabilresor.nu

http://ingalojligabilresor.nu

FGK

4

Street Food Malmö

http://streetfoodmalmo.se

FGK

4

synspastan.malmo.se

http://synspastan.malmo.se

FGK

4

kraftbudet.com

http://kraftbudet.com

FSF

2

Förskoleansökan

https://malmo.ist-asp.com

FSKF

3

pedagog.malmo.se

http://pedagog.malmo.se

GRF

3

innocarnivalskane.se

http://innocarnivalskane.se

GRF

3

skolbibliotek.malmo.se

http://skolbibliotek.malmo.se

GRF

2

Grundskoleansökan

https://sjalvservice.malmo.se

GRF

2

Skolskjuts

https://malmo.ist-asp.com

GRF

2

Följ ditt barns skolgång (grundskola)

https://infomentor.se

GRF

2

Byta grundskola

https://malmo.ist-asp.com/malmopub/

GRF

2

agnesfridsgymnasium.malmo.se

http://agnesfridsgymnasium.malmo.se

GVF

2

bellevuegymnasium.malmo.se

http://bellevuegymnasium.malmo.se

GVF

2

borgarskolan.malmo.se

http://borgarskolan.malmo.se

GVF

2

idrottsgymnasium.malmo.se

http://idrottsgymnasium.malmo.se

GVF

2

latinskolan.malmo.se

http://latinskolan.malmo.se

GVF

2

malmolarlingscenter.malmo.se

http://malmolarlingscenter.malmo.se

GVF

2

restaurangskolan.malmo.se

http://restaurangskolan.malmo.se

GVF

2

norrasorgenfrigymnasium.malmo.se

http://norrasorgenfrigymnasium.malmo.se

GVF

2

pauliskolan.malmo.se

http://pauliskolan.malmo.se

GVF

2

petriskolan.malmo.se

http://petriskolan.malmo.se

GVF

2

universitetsholmensgymnasium.malmo.se

http://universitetsholmensgymnasium.malmo.se

GVF

2

valdemarsrogymnasium.malmo.se

http://valdemarsrogymnasium.malmo.se

GVF

4

Latinskolans bibliotek

http://latinbib.blogspot.com

GVF

4

St Petris bibliotek

http://stpetribibblan.blogspot.se

GVF

4

Mediateket Pauliskolan

http://mediateketpauliskolan.blogspot.se

GVF

1

skanegy.se

http://skanegy.se

GVF/Partnersajt

2

Komvux - ansökningswebb

https://open24-3.ist-asp.com

GVF/Partnersajt

1

sommarscen.se

http://sommarscen.se

KF

1

Malin

https://encore.malmo.stadsbibliotek.org

KF

2

konsthallen

https://www.konsthall.malmo.se

KF

2

malmoforever.se

https://malmoforever.se

KF

3

Arena 305

http://www.arena305.com

KF

3

Carlotta Malmö

http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/

KF

3

kulturkartan.malmo.se

http://kulturkartan.malmo.se

KF

3

Praktik vid events

KF

4

balagan.se

http://balagan.se

KF

2

Smarta kartan

https://smartakartanmalmo.se

MF

3

dagensluft.se

http://dagensluft.se

MF

3

miljobarometern.malmo.se

http://miljobarometern.malmo.se

MF

4

Restaurangregister

https://restaurang.malmo.se

MF

2

Miljöfordon.se

https://www.miljofordon.se

MF/Partnersajt

1

kartor.malmo.se

http://kartor.malmo.se

SBK

2

Mittbyggewww.mittbygge.se/kommuner/malmo.html

SBK

2

Solguiden

http://kartor.malmo.se/rest/leaf/1.0/?config=../configs-1.0/tema_solkarta.js

SBK

4

Malmö Växer

http://malmovaxer.nu

SBK

4

HelaStaden - stadsarkitekten

http://helastaden.se

SBK

2

Resetjänst Malmöstad, Malmator AB (bokning av färdtjänstresor)

 

SF

3

Beställa arbetsgivarintyg

https://hrsupport.malmo.se

SF

3

Beställa intyg om inkomst

https://hrsupport.malmo.se

SF

3

Beställa tjänstgöringsintyg

https://hrsupport.malmo.se

SF

1

malmo.se

https://malmo.se

STK

1

komin.malmo.se

https://komin.malmo.se

STK

1

Evenemang2.malmo.se

http://evenemang2.malmo.se

STK

1

Fortroendevalda.malmo.se

http://fortroendevalda.malmo.se

STK

1

sjalvservice.malmo.se

https://sjalvservice.malmo.se

STK

1

Protokoll och kallelser

https://motenmedborgarportal.malmo.se

STK

2

malmobusiness.com

http://malmobusiness.com

STK

2

initiativet.malmo.se

http://initiativet.malmo.se

STK

3

video.malmo.se

https://video.malmo.se

STK

3

malmo.jobbaival.se

http://malmo.jobbaival.se

STK

3

malmo.se/press#

https://malmo.mynewsdesk.com

STK

4

socialamedier.malmo.se

http://socialamedier.malmo.se

STK

4

Malmöandan

http://www.malmoandan.se

STK

4

malmo.icatserver.com

https://malmo.icatserver.com

STK

5

malmokommissionen.se

http://malmokommissionen.se

STK

4

Hejframtid.org

http://hejframtid.org

STK/Partnersajt