Digital tillgänglighet

Från och med årsskiftet börjar lag om tillgänglighet till digital offentlig service (SFS 2019:1937) att gälla. Syftet med lagen är att göra offentliga webbplatser tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga.

Lagkraven

Lagen innehåller tre huvudkrav:

 • Våra webbplatser ska följa europeiska standarden för tillgänglighetskrav  (WCAG 2.1 nivå AA (motsvarande)).
 • Vi ska publicera tillgänglighetsredogörelser. Det innebär att vi ska redogöra för vad som är tillgänglig och vad som inte är tillgängligt på våra webbplatser.
 • Vi ska erbjuda användare möjlighet att påtala brister och möjlighet att begära att få det åtgärdat.

Reglerna börjar gälla vid olika tidpunkter:

 • Nya webbplatser publicerade efter 23 september 2018 – 23 september 2019
 • Befintliga webbplatser samt tidsberoende media (video m.m.) – 23 september 2020
 • Publika appar – 23 juni 2021

Införandet i Malmö stad

Införandet av kraven i Malmö stad kommer att ske fem steg,

 1. Inventering april-maj 2019
 2. Nulägeskartläggningar maj-september 2019
 3. Åtgärdsplaner oktober-december 2019
 4. Åtgärder nu-september 2020
 5. Tillgänglighetsredogörelser augusti-september 2020