Vårt Malmös innehåll

Vårt Malmö innehåller samhällsinformation, med artiklar och reportage som ska kännas angelägna och viktiga för Malmöborna. 

Genom att läsa Vårt Malmö ska de få inblick i hur staden fungerar och det mesta om olika arrangemang inom kultur, nöjen och idrott. Malmöbornas egna frågor lyfts också fram i tidningen, framför allt genom Malmöinitiativet.

Genom att anlita en redaktion med mångårig journalistisk erfarenhet och kompetens, och med erfarenhet av politiska organisationer, försäkrar vi oss om att tidningen blir en trovärdig röst från kommunen till medborgarna.