Vårt Malmö

Vårt Malmö delas ut till ca 165 000 malmöhushåll varje månad. Tidningen innehåller samhällsinformation i form av artiklar och reportage som ska kännas angelägna och viktiga för Malmöborna.

Grundad: 1968
Upplaga: ca 165 000 ex
Utgivningsplan: 11 nr/år (uppehåll i juli)