Utomhuskommunikation

I Malmö stad har vi tillgång till ett antal kanaler för kommunikation och marknadsföring utomhus i stadsrummet. Dessa kan används för olika syften och på olika sätt.

Clear Channels ytor: affischtavlor och busskurer

Inom ramen för Malmö stads avtal med Clear Channel har vi tillgång till två sorters kanaler: affischtavlor för tryckta affischer samt digitala skärmar på busskurer.

Affischtavlor och busskurer - rutiner och specifikationer

Stadens egna digitala skärmar: infospottar och infartsskyltar

Som en del i att utveckla Malmö som en attraktiv och levande stad äger Malmö stad tillsammans med några av stadens största kultur- och nöjesaktörer två sorters skärmar för marknadsföring av evenemang.

Det handlar om fem dubbelsidiga så kallade infospottar vid citytunnelstationerna och om infartsskyltar vid motorvägsinfarterna in till stan.

På dessa kan både stadens egna och externa aktörers evenemang marknadsföras. Vid särkilda situationer kan de även användas för samhällsviktiga kampanjer och krisinformation.

Infartsskyltar och infospottar - rutiner och specifikationer