Seminarium 3 mars 2017:

Demokrati i ett förändrat medielandskap

Den tredje mars var det dags för kunskapsseminariet om demokrati i ett förändrat medielandskap. Ett större gäng kommunikatörer och andra intresserade medarbetare samlades i stadshuset för att lyssna på Anette Novak, Nils Gustafsson och Mina Dennert, som alla bidrog med olika kunskaper och perspektiv i ämnet. Missade du seminariet? Här kommer en sammanfattning av höjdpunkterna.

Rekommendationerna från de olika experterna är en input till Malmö stads fortsatta arbete, och är inte per automatik det Malmö stad ska göra. Läs mer i slutet av denna text.

Seminariet inleddes med ett välkomsttal av kommunikationsdirektör Anders Mellberg, som betonade att det känns bra att Malmö stad med den här typen av initiativ ligger i framkant för det svåra men viktiga arbetet med demokrati i sociala medier. I grundlagen finns tydligt beskrivet att kommunen ska ha en demokratifrämjande roll, men hur gör vi det rent praktiskt i sociala medier med det förändrade mediesamhälle och den växande polarisering vi idag står inför?

Demokratins armé – rusta med källkritik och kunskap

Se filmen här

Dagens första talare var Anette Novak, VD för RISE Interactive. Anette har mångårig erfarenhet som bland annat journalist, nyhetschef och chefredaktör, och utsågs 2015 av regeringen till mediepolitisk utredare. Anette berättade framför allt om det nya medielandskapet. Mycket har förändrats som påverkar både det journalistiska arbetet och hur mottagarna tar till sig nyheter och värderar källor. Bland annat pratade Anette om att vi idag har ett kortare ”attention span”, koncentrationstid, än en guldfisk. Det innebär att vi lättare tar till oss kortare texter, och att vi vill ha nyheter enkelt paketerade för våra behov. Det finns också helt andra möjligheter idag att skapa sitt eget nyhetsflöde. Anette berättade om så kallad intellectual tribalism – att vi tar in sådant som bekräftar vår omgivnings identitet, och förkastar det som motsäger den identiteten. Det är till stor del det som är faran med den nya sortens mediekonsumtion, men också att det finns stor okunskap i att värdera källor. Det finns idag flera falska nyhetssidor som utger sig för att vara journalister och är duktiga på att härma riktiga nyhetskällor, och således också lätt passerar för att vara sådana.

Anettes råd till Malmö stad, och myndigheter i stort, var framför allt att se sin roll som guider och lärare – både för medborgarna och för varandra. Det finns okunskap hos medborgarna som kommunen behöver bemöta med fakta, och vi behöver också utbilda varandra i medie- och informationskunnighet. Anette lyfte också fram vikten av att hjälpas åt och skapa diskursen tillsammans: ”Ni är demokratins armé. Ni kan göra skillnad.”

Se filmen här

Dagen fortsatte med en paneldiskussion där alla talarna fick diskutera tre case från Malmö stads sociala medier. Dessa presenterades av Linda Nordgren och Frida Leander, kommunikatörer på stadskontoret och initiativtagare till kunskapsseminariet. Diskussionen handlade om hur Malmö stad bör bemöta hot, hat, rasism och främlingsfientlighet på kommunens sidor.

Missförståndet om yttrandefrihet

Se filmen här

Nästa talare var Nils Gustafsson, forskare om politik i sociala medier sedan 10 år tillbaka. Nils arbetar på institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Nils diskuterade framför allt näthatet i förhållande till demokratin. Näthatet är inte ett hot mot demokratin, menade Nils, men det är fortfarande ett stort och reellt problem. Hatet på nätet kommer från samhällsstrukturer som normaliserar sexism och rasism och vi kommer inte bli av med hatet förrän vi motarbetat dessa strukturer. Han pratade också om att den offentliga debatten är bättre idag än förr, för trots att inte alla får komma till tals i alla sammanhang så ges ändå utrymme till fler perspektiv och röster idag.

Nils råd till Malmö stad var att bli mer aktiva i att bemöta hatet – starta ett slags kommunalt kontraspionage, en motinformationskampanj. Det som inte godtas i det fysiska rummet ska heller inte godtas på internet. Nils menade att det ofta finns en rädsla för att medborgare ska ropa censur om kommunen börjar plocka bort olämpligt innehåll på nätet, som hänger ihop med den felaktiga bilden av att yttrandefriheten innebär att ”jag får säga precis vad jag vill, var jag vill, hela tiden”. Vi behöver höja tröskeln för hoten. Nils tipsade också om The Debunking Handbook, som länkas till i botten av artikeln.

Våga säga ifrån och sätt gränser

Se filmen här

Sista talare för dagen var Mina Dennert, som startat den ideella rörelsen #jagärhär som motvikt till näthatet. Hon är i grunden journalist och författare och har sedan 90-talet jobbat inom media. Mina började med att berätta om syftet med #jagärhär – att få bort hat och hot från internet, och att alla ska ha samma möjlighet att höras och synas. I samband med flyktingkrisen 2015 blev det tydligt för Mina att vissa inte förstod skillnaden i en nyhet från etablerad media jämfört med en privatpersons åsikt, och hon insåg att man kan säga ifrån och hjälpa folk att hitta nya perspektiv. Framförallt ville hon visa att hon ställde sig emot hatet. Hon bestämde sig för att starta en Facebookgrupp, och idag har den över 65000 medlemmar som liksom henne har tröttnat på dagens klimat på nätet. Många medlemmar i gruppen har berättat att de har blivit modigare av att säga ifrån på nätet, och att de nu även vågar säga ifrån i fikarummet, på bussen eller i andra vardagliga situationer. Mina berättade vidare att det är viktigt att visa att man är flera som vågar säga ifrån, och att ge en röst till de som inte får komma till tals. Demokrati ska vara något roligt som alla vill och får engagera sig i.

Minas råd till Malmö stad var att sätta tydliga gränser – i Malmö stads flöden står vi bakom källan till informationen, så vad vill vi att den ska stå för? Mina rådde oss att utgå från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och bestämma vad vi tillåter – sätt gränser, kommunicera gränserna och moderera därefter. Som kommun har vi stor makt att förändra, men också stort ansvar. Tar vi inte bort hatet så är vi med och sprider det, menade Mina.

Se filmen här

Dagen avslutades med en frågestund där talarna fick svara på frågor från deltagarna. Det var nog ingen som lämnade lokalen utan att känna sig fulltankad med både kunskap och inspiration – och tusen vidare frågor och funderingar på ämnet.

Fortsättning följer

Kunskapsseminariet var bara början på det viktiga arbete Malmö stad nu inleder kring demokrati och sociala medier.

De rekommendationer som experterna gav under kunskapsseminariet är oerhört värdefull input till det fortsatta arbetet och har satt igång många tankar. Men det är viktigt att ha i åtanke att rekommendationerna från de olika experterna inte per automatik är det Malmö stad ska göra, då förutsättningar och uppdrag för en kommun inte är desamma som för journalister eller sociala rörelser.

Malmö stad går i spetsen för dessa frågor, och det är ingen som har ett facit på hur det ska vara – vi diskuterar och testar oss fram för att hitta den bästa lösningen för Malmöborna och Malmö stad.