Riktlinjer sociala medier

Malmö stad ska bemöta invånare i sociala medier och aktivt motverka hat, desinformation och myter för att stärka demokratin.

För detta ändamål har Malmö stad följande riktlinjer för kommentarer och frågor på Malmö stads huvudkonton på Facebook och Twitter:

  • Malmö stad ska bemöta alla frågor på sociala medier som inte bryter mot våra riktlinjer.
  • Kommentarer som bryter mot våra riktlinjer ska tas bort.
  • Vi ska bemöta rykten, myter, felaktigheter, desinformation, främlingsfientlighet med fakta och stå upp för demokratiska värden.

Syftet med riktlinjerna

Genom att moderera kommentarsfältet och alltid bemöta med sakliga, neutrala och faktabaserade svar ska Malmö stad:

  • öka kunskapen kring Sveriges demokratiska grunder
  • motverka spridning av myter, rykten och felaktigheter
  • stå upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värden
  • skapa förutsättningar för en digital mötesplats med god samtalston där alla ska känna sig trygga att delta

Malmö stad har enligt serviceskyldigheten i förvaltningslagen ett ansvar att svara på frågor från enskilda så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa hen till rätt instans. Men HUR man bemöter en kommentar eller fråga ger olika effekter.

Genom att bemöta alla med fakta, saklighet och vid behov empati visar vi att Malmö stad tar sina invånare på allvar – ser, hör och bekräftar dem. Det skapar förtroende för kommunen och goda förutsättningar för samtal.