Huvudkonto för Facebook, Twitter och LinkedIn

Här kan du se vem som har behörighet till Malmö stads huvudkonto på Facebook, Twitter och LinkedIn.

Vill du ha hjälp med att få något publicerat på dessa konto kontakta någon av nedanstående personer. Om du ser att det finns behov för dig själv att ha behörighet, kontakta Fanny Palm.

Facebook

Namn

Förvaltning

Cecilia Lindvall

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Natalia Panassiouk

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Örjan Eskengren

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kajsa Hägg

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Linnéa Strånge

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Caroline Holgerstein

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Anna-Karin Jangmark

Fastighets- och gatukontoret

Daniel Nore

Fastighets- och gatukontoret

Fredrika Swedenborg

Fastighets- och gatukontoret

Monica Andersen

Fastighets- och gatukontoret

Annika Blomquist

Fastighets- och gatukontoret

Birgitta Hjertberg

Fastighets- och gatukontoret

Adrian Hörnquist

Fastighets- och gatukontoret

Ida Offenbartl

Fastighets- och gatukontoret

Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret

Katarina Burle

Fastighets- och gatukontoret

Viktor Kellgren

Fastighets- och gatukontoret

Emmi Urbanusson

Fritidsförvaltningen

Julia Wikström

Fritidsförvaltningen

Malin Tykesson

Fritidsförvaltningen

Hanna Nilsson

Fritidsförvaltningen

Sara Hansson

Fritidsförvaltningen

Kristina Nilsson

Fritidsförvaltningen

Ida Bengtsson

Fritidsförvaltningen

Annie Boldt

Funktionsstödsförvaltningen

Kirsi Maria Mättö

Funktionsstödsförvaltningen

Erica Hoff Ardengård

Funktionsstödsförvaltningen

Fredrik Kurki

Förskoleförvaltningen

Josefine Ringstad

Förskoleförvaltningen

Linda Jonsson

Förskoleförvaltningen

Åsa Erlingsson

Förskoleförvaltningen

Katrin Kuniholm

Förskoleförvaltningen

Bo Andersson

Grundskoleförvaltningen

Anna Ek

Grundskoleförvaltningen

Frida Johannisson

Grundskoleförvaltningen

Nina Daniel Ceihagen

Grundskoleförvaltningen

Camilla Lindberg

Grundskoleförvaltningen

Jenny Cederbom

Grundskoleförvaltningen

Jonas Andersson

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Annika Anjou

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Anna Svensson

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Petronella Thorén

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Sara Strand

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Maria Ericsson

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Louise Andersson

Kulturförvaltningen

Åsa Björklund

Kulturförvaltningen

Saskia Moquist

Kulturförvaltningen

Linda Kapusta

Kulturförvaltningen

Andreas Wilnerzon

Kulturförvaltningen

Nanna Ekman Lindström

Kulturförvaltningen

Mats Nordström

Kulturförvaltningen

Aleks Kursis

Kulturförvaltningen

Jon Willén

Kulturförvaltningen

Johan Björkwall

Kulturförvaltningen

Theresia Mathiasson

Miljöförvaltningen

Eva Klamméus

Miljöförvaltningen

Malin Sandström

Miljöförvaltningen

Emma Ricci

Miljöförvaltningen

Marc Malmqvist

Miljöförvaltningen

Katarina Pamp

Serviceförvaltningen

Carin Larsson

Serviceförvaltningen

Monika Nilsson

Serviceförvaltningen

Oscar Larsson

Stadsbyggnadskontoret

Elisabet Corengia

Stadsbyggnadskontoret

Elisabet Fornander

Stadsbyggnadskontoret

Stefan Nilsson

Stadsbyggnadskontoret

Nicklas Sjöqvist

Stadskontoret

Åsa Olsson

Stadskontoret

Sven Sennevall

Stadskontoret

Nina Hansson

Stadskontoret

Tina Fransson Krook

Stadskontoret

Lena Englund

Stadskontoret

Jessica H Jönsson

Stadskontoret

Lisa Janzon

Stadskontoret

Karolina Mecklint

Stadskontoret

Lucas Dietrichson

Stadskontoret

Mikael Hellman

Stadskontoret

Patrik Odhelius

Stadskontoret

Carolin Sjöholm

Stadskontoret

Johan Edgren

Stadskontoret

Jörgen Dehlin

Stadskontoret

Josefin Levander

Stadskontoret

Alma Tabak

Stadskontoret

Fanny Palm

Stadskontoret

Twitter

Namn

Förvaltning

Örjan Eskengren

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Cecilia Lindvall

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Banesa Martinez

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Linnéa Strånge

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret

Annika Blomquist

Fastighets- och gatukontoret

Daniel Nore

Fastighets- och gatukontoret

Adrian Hörnquist

Fastighets- och gatukontoret

Fredrik Broman

Fastighets- och gatukontoret

Fredrika Swedenborg

Fastighets- och gatukontoret

Anna-Karin Jangmark

Fastighets- och gatukontoret

Ida Offenbartl

Fastighets- och gatukontoret

Emilie Ekelund

Fritidsförvaltningen

Kristina Nilsson

Fritidsförvaltningen

Malin Tykesson

Fritidsförvaltningen

Fredrik Kurki

Förskoleförvaltningen

Josefine Ringstad

Förskoleförvaltningen

Linda Jonsson

Förskoleförvaltningen

Bo Andersson

Grundskoleförvaltningen

Jenny Cederbom

Grundskoleförvaltningen

Jonas Andersson

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Petronella Thorén

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Maria Ericsson

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Anna Svensson

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Nanna Ekman

Kulturförvaltningen

Jon Willén

Kulturförvaltningen

Eva Klamméus

Miljöförvaltningen

Malin Sandström

Miljöförvaltningen

Linn Johansson

Miljöförvaltningen

Monika Nilsson

Serviceförvaltningen

Carin Larsson

Serviceförvaltningen

Elisabet Fornander

Stadsbyggnadskontoret

Elisabet Corengia

Stadsbyggnadskontoret

Åsa Olsson

Stadskontoret

Sven Sennevall

Stadskontoret

Jessica H Jönsson

Stadskontoret

Lena Englund

Stadskontoret

Tina Fransson Krook

Stadskontoret

Nina Hansson

Stadskontoret

Lisa Janzon

Stadskontoret

Carolin Sjöholm

Stadskontoret

Karolina Mecklint

Stadskontoret

Johan Edgren

Stadskontoret

Lucas Dietrichson

Stadskontoret

Nicklas Sjöqvist

Stadskontoret

Alma Tabak

Stadskontoret

Fanny Palm

Stadskontoret

LinkedIn

Namn

Förvaltning

Bahar Kaya

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Anna Bäcklund

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Urban Andersson

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Natalia Panassiouk

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Linnéa Strånge

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Martina Hanke

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Sandra Fridsten

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Cecilia Lindvall

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Jenny Cederström

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Martina Hanke

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Hulda Persson

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Birgitta Westerlund

Fastighets- och gatukontoret

Kristoffer Åkerstedt

Fastighets- och gatukontoret

Ida Offenbartl

Fastighets- och gatukontoret

Emilie Ekelund

Fritidsförvaltningen

Alexandra Lundin

Fritidsförvaltningen

Sofia Nimmerfelt

Funktionsstödsförvaltningen

Anna Snellman

Funktionsstödsförvaltningen

Annika Larsson

Funktionsstödsförvaltningen

Annica Svensson

Förskoleförvaltningen

Natalja Acosta Rinse

Förskoleförvaltningen

Åsa Erlingson

Förskoleförvaltningen

Ida Holmberg

Förskoleförvaltningen

Anna Ek

Grundskoleförvaltningen

Frida Johannisson

Grundskoleförvaltningen

Louise Hempel

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Linda Jonasson

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Meri Jankova

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Göran Dahl

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Julia Larsson

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Natasha Hellenäs

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Johanna Palm

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Maria Eriksson

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Moa Brink

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Moa Leijman

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Henrik Eklundh Paglert

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Anna Johansson

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Karin Lidén

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Petronella Thorén

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Lovisa Hansen

Kulturförvaltningen

Marc Malmqvist

Miljöförvaltningen

Sara Astner

Miljöförvaltningen

Pernilla Hedin

Miljöförvaltningen

Marie Månsson

Serviceförvaltningen

Maria Dahlin

Serviceförvaltningen

Jenny Montant

Serviceförvaltningen

Hanna Wendel Diamantoudis

Serviceförvaltningen

Anna Colliander

Serviceförvaltningen

Arber Jashari

Serviceförvaltningen

Marcela Riderelli Gonzales

Serviceförvaltningen

Mathilda Korman

Serviceförvaltningen

Erica Broomé Wängsö

Serviceförvaltningen

Ieremias Polihronidis

Serviceförvaltningen

Linnéa Forssell

Serviceförvaltningen

Desirée Finne

Serviceförvaltningen

Malin Johansson Tziampazis

Stadsbyggnadskontoret

Linnea Merö

Stadsbyggnadskontoret

Karin Falkboo

Stadsbyggnadskontoret

Elisabet Fornander

Stadsbyggnadskontoret

Sandra Jarl

Stadskontoret

Fanny Palm

Stadskontoret

Christine Karlsson

Stadskontoret

Karolina Mecklint

Stadskontoret

Alma Tabak

Stadskontoret

Josefin Levander

Stadskontoret

Jenny Aurell

Stadskontoret

Milena Svensson

Stadskontoret

Liza Jansson

Stadskontoret

Carin Svensson Krüger

Stadskontoret

Emma Lind

Stadskontoret