Sound and vision III

Här kommer svaren på frågorna i Sound and vision II

Svar:

  1. Astronauterna ombord på Apollo 13 hette James Lowell, John Swigert och Fred Haies
  2. Apollo 13 startade sin färd den 11 april 1970
  3. 2 tidigare bemannade månfärder hade gjorts. Detta var den 3 som skulle göras
  4. Syretank 2 exploderade

Kanske du kom ihåg vad astronauterna hette och kanske kunde du också svara på de övriga frågorna men troligtvis fanns det något du inte kom ihåg. Trots att exakt samma korta text lästes upp fyra gånger.

Ljud är extremt bra på att förmedla känslor men mindre bra på att förmedla mycket information.

Däremot är vi inte bra på att ta in flera känslor via ljud heller men vi är väldigt receptiva när ljudet koncentreras till en enda känsla.

Slutsats - Vill vi kommunicera effektivt så bör vi fokusera på ett enda budskap och använda oss av känslor!

  
Att tänka på - den del av hjärnan som känner och tolkar känslor är den del av hjärnan som styr vårt beslutsfattande. Men den delen av hjärnan kan inte formulera ord!  Det betyder att när man ska förklara varför man tagit ett beslut så måste man formulera ihop en förklaring i efterhand utifrån ex.vis. Varför älskar du din partner? Eller varför köpte du en Rolex?