Sound and vision II

För att testa hur mycket du uppfattade från ljudklippen på föregående sida kommer här några korta frågor om innehållet i klippen.

Frågor:

  1. Vad hette astronauterna ombord på Apollo 13?
  2. När startade Apollo 13 sin färd?
  3. Hur många tidigare bemannade månfärder hade gjorts?
  4. Vad hände 55 tim och 55 min efter start?

Var det svårt att komma ihåg svaren på frågorna? I avslutande del III finns mer om varför det kunde vara det.