Digitala informationsskärmar

Så fungerar digitala informationsskärmar

DIS - Digitala informationsskärmar passar för både intern och extern kommunikation. Där kan du och din förvaltning sprida budskap som passar er målgrupp, på den plats där målgruppen befinner sig.

En digital informationsskärm kan ha många olika ändamål, allt från marknadsföring för ett kommunövergripande evenemang, till information om inställda lektioner på en skola.

Huvudansvaret för tjänsten ligger hos kommunikationsavdelningen på stadskontoret, samtidigt har varje förvaltning som använder tjänsten egna förvaltningsredaktörer som ansvarar för innehållet och att den grafiska profilen följs.

För redaktörer